Kumbakonam Branch Office Bearers Details 1980 -2020

Year Chairman Vice-Chairman Secretary Tresurer
1980 - 81 S. Venkataraman M. Sundaramahalingam G. Suryanarayanan V.R. Arunachalam
1981-82 S. Venkataraman M. Sundaramahalingam G. Suryanarayanan V.R. Arunachalam
1982-83 S. Venkataraman M. Sundaramahalingam G. Suryanarayanan V.R. Arunachalam
1983-84 S. Venkataraman M. Sundaramahalingam G. Suryanarayanan V.R. Arunachalam
1984-85. S. Venkataraman M. Sundaramahalingam G. Suryanarayanan V.R. Arunachalam
1985-86 M. Sundaramahalingam S. Thiagaragan G. Suryanarayanan R. Rajendran
1986-87 S. Thiagaragan J. Ramachandran G. Suryanarayanan R. Rajendran
1987-88 S. Thiagaragan J. Ramachandran G. Suryanarayanan R. Rajendran
1988-89 G. Suryanarayanan S. Bernard R. Rajendran Jt.Sec.M. Raman - Treasurer:G. Kunchithapatham
1989-90 G. Suryanarayanan S. Bernard R. Rajendran Jt.Sec.M. Raman - Treasurer:G. Kunchithapatham
1990-91 G. Suryanarayanan S. Bernard R. Rajendran Jt.Sec.M. Raman - Treasurer:G. Kunchithapatham
1991-92 T.S. Venkatasubban S. Bernard R. Rajendran G. Kunchithapatham
1992-Jan'94 T.S. Venkatasubban S. Bernard R. Rajendran G. Kunchithapatham
1994-95 T.S. Venkatasubban S. Bernard R. Rajendran G. Kunchithapatham
1995-96 T.S. Venkatasubban S. Bernard R. Rajendran S. Radakrishnan
1996-97 R. Rajendran S. Bernard S. Ramadass S. Radakrishnan
1997-98 S. Ramadass S. Bernard S. Radakrishnan K. Murali
1998-99 S. Bernard S. Radakrishnan J. Sikkandar Shaw K. Ravishankar
1999-00 S. Radakrishnan J. Sikkandar Shaw S. Shanmugham V. Packriswami
2000-01 J. Sikkandar Shaw V. Packriswami S. Shanmugham K. Ravishankar
2001-02 S. Natarajan S. Shanmugham K. Ravishankar S. Venkataraman
2002-03 S. Shanmugham K. Ravishankar A.R. Viswanathan S. Venkataraman
2003-04 K. Ravishankar A.R. Viswanathan S. Venkataraman K. Murali
2004-05 K. Murali S. Venkataraman A.R. Viswanathan B.V. Balaji
2005-06 K. Murali S. Venkataraman A.R. Viswanathan B.V. Balaji
2006-07 A.R. Viswanathan S. Venkataraman S.J. Gopi B.V. Balaji
2007-08 S.J. Gopi B.V. Balaji S. Govindarajan B. Venkatesan
2008-09 B.V. Balaji B. Venkatesan S. Sridharan S. Shanmugam
2009-10 B.V. Balaji B. Venkatesan S. Sridharan S. Shanmugam
2010-11 B. Venkatesan M. Thamizhiah R. Sattanathan R. Baskar
2011-12 C.M. Thamizhiah R. Sattanathan R. Baskar B.V. Balaji
2012-13 Sattanathan R R. Baskar A. Guhaneswaran B.V. Balaji
2013-14 Baskar R Rajagopal C Guhaneswaran A I Rajesh
2014-15 Rajagopal C Guhaneswaran A I Rajesh Sadagopan J
2015-16 Guhaneswaran A I Rajesh Sadagopan J B Natarajan
2016-17 I Rajesh Sadagopan J B Natarajan Kumaravelu K S
2017-18 Sadagopan J B Natarajan Kumaravelu K S VISAHAN K
2018-19 B Natarajan Kumaravelu K S Visahan K Saravana Sundar B
2019-20 Kumaravelu K S VIisahan K Saravana Sundar B R. Ganesh
2020-21 Visahan K Saravana Sundar B S. Venkatesan R. Ganesh
2021-22 Saravana Sundar B S. Venkatesan R. Ganesh Kumaravelu K S
2022-23 S. Venkatesan R. Ganesh V. Raj Kumar G. Ganesh